Invigning av renoverad kansli

Finlandssvenska teckenspråkiga rf hade invigning av renoverad kansli med de som har ställt upp och hjälpte till med renovering av lokalen.

Tack till Kaarina Huovinen, Silja Ruonala, Åke Uusimäki, Anton Pulkkinen, Atte Saastamoinen, Johan Hedrén, Anne Sjöroos, Noora Karjalainen, Magdalena Kintopf-Huuhka och Lena Wenman som hjälpte till.