Julhälsning från föreningen

Finlandssvenska teckenspråkiga rf framför julhälsning och
önskar er alla riktigt god jul och gott nytt år.