Kallelse till extra årsmöte

Kallelse till extra årsmöte 24 april

Extra årsmöte tas punkterna om bokslut 2017 och revisorsutlåtande samt ansvarsfrihet för styrelsen.

Plats Tilkgatan 7 i Helsingfors, tisdag 24 april.
Vi öppnar kl 16.30 och bjuder på lätt kall mat, kaffe / te och kaka.

Årsmöte startar kl 17.00, efteråt finns det lite tid för umgänge och vi stänger kl 19.00.

Varmt välkomna!