z

Kallelse till föreningens årsmöte 2021

När: Lördag 17.4.2021, kl. 13.00 -15.00.
Årsmöte ordnas på distans via Zoom.
Styrelse och kansli deltar från föreningens lokal Tilkgatan 7 i Helsingfors. (Pga rådande coronasituation kan vi inte erbjuda mötesplats för våra medlemmar.)

Årsmöte behandlar: föreningens verksamhetsberättelse 2020, bokslut 2020, verksamhetsplan och budget för år 2022.

Årsmötet ska välja 2 nya styrelsemedlemmar på 2 år. Styrelsemedlemmar som står på tur att avgå är Emmy Nyström och Rolf Westerlund.

Material inför årsmötet kan hämtas på vår webbsida: www.dova.fi senast 2 veckor innan årsmöte.  Behöver ni material hemskickat via post? Kontakta oss via e-post: info@dova.fi

Har ni förslag (motion) till årsmötet skall skicka till styrelsen, senast 7 dagar före årsmötet till e-post: info@dova.fi eller kan videomeddelande till 045 183 5450

Zoom-träff, vi kommer att ordna två tillfällen där kan träna på att logga in i Zoom och träffa oss om ni har frågor inför årsmötet.
Första träffen: onsdag 7.4 kl. 14.00 – 15.00.
Andra träffen: onsdag 14.4 kl. 18.00 – 19.00.

Länkar till Zoom både för övning och årsmöte skickas till alla senast den 1.4.2021.
Inloggning till Zoom på årsmötesdagen 17.4.2021 startar kl. 12.30.

Medlemsfaktura måste vara betald och inkommen hos vår bank senast 14.4.2021 för att ha rösträtt till årsmöte.

Om du inte fått e-post senast 1.4 så ta kontakt med oss via info@dova.fi eller sms till verksamhetsledare Magdalena Kintopf-Huuhka nummer: 045 183 5450

Välkomna till årsmöte!

Styrelsen