Kommande programmet

1. Barnfest 12.4

2. Allmänna träffen 12.4

3. EU-valpanel

4. Svenska kulturfonden