Konstens natt 2017

Finlandssvenska teckenspråkiga rf har haft öppet hus på konstens natt på Tilkgatan 7 i samarbete med Ursa Minor.

Det ordnades många olika program som ansiktmålning, sagoläsning och även kunde man bara ta en kopp kaffe.