Konstkurs

Nutidskonst – kurs

30. – 31.1.2016, Kiasma – nutidskonstmuseum och möteslokal i Helsingfors

Målet i kursen är att lära känna med nutidskonsten och att skapa konst i två hela veckoslutsdagar, därefter du får god kunskap om vad nutidskonsten är.

Sista anmälningsdag 20.12.2015

Samtidskonst – kurs

2. – 3.4.2016, Kuntsi – modernt konstmuseum och möteslokal i Vasa.

Målet i kursen är att lära känna med samtidskonsten och att skapa konst i två hela veckoslutsdagar, därefter du får god kunskap om vad samtidskonsten är.

Sista anmälningsdag 14.2.2016

Kursen är gratis för Finlandssvenska teckenspråkiga rfs medlemmar och icke medlem 5 €.
Max 10 deltagare per kurs.

Anmälan till konstkurs görs per e-post till oscarlonnholm@icloud.com
Obs, kursanmälan är bindande.

Ansvarig kursledare: Oscar Lönnholm

Arrangör
Finlandssvenska teckenspråkiga rf.