Kurs för finlandssvenska seniorer

Finlandssvenska teckenspråkiga rf ordnar en kurs till finlandssvenska seniorer. Kurs ordnas 28.-29.11.2022 i Billnäs bruk, Billnäs.  

Programmet börjar på måndag den 28.11 kl.12.00 med lunch och programmet avslutas på tisdag 29.11 kl. 15.00 med avslutning kaffe.  

Vi erbjuder program med föreläsning och möjlighet till diskussion, olika aktiviteter samt möjlighet till socialt samvaro med varandra.   

Vi har möjlighet att ordna skjuts från Borgå och huvudstadsregionen.  

Kurs kostar 20 euro för deltagare, ochi priset ingår program, måltider under kursen och resor/skjuts (som FST ordnar).  

Anmälning till info@dova.fi eller via Magdalena eller Cecilia senast tisdag 15.11.2022.  

Om ni har frågor, kan kontakta Magdalena Kintopf-Huuhka eller Sissi innan ti 15.11.2022. 

Kursen finansieras av social- och hälsovårdsministeriet.