Kurs för finlandssvenskar seniorer

Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. ordnar en kurs till finlandssvenskar seniorer. Kurs ordnar 10.-11.10.2022 i Kokouspoukama, Emsalö.   

Programmet börjar på måndag den 10.10 kl.12.00 med lunch och programmet avslutar på tisdag 11.10 kl. 15.00 med avslutning kaffe. 

I programmet finns diskussions, föreläsningar, olika aktivitet, prat och sällskapande med varandra. Kanske där finns också möjligt båda basturna också. 

Vi ordnar skjuts från Borgå och huvudstadsregional.  

Kurs kostar bara 10 euro för deltagare, och ingår program, måltider under kursen och skjuts (som FST ordnar). 

Anmälning till info@dova.fi eller via Magdalena eller Cecilia senast söndag 2.10.2022. 

Om ni har frågor, kan kontakta Magdalena Kintopf-Huuhka efter 19.9.2022 

Kursen finansieras av social- och hälsovårdsministeriet.