Liten gest insamling

Finlandssvenska teckenspråkiga rf är med på liten gest insamling under kommunalval 2017 som sker den 9 april.

Föreningen har fått två platser i Helsingfors som är i lilla parlamentet och Cygnaeus lågstadieskolan. Vi behöver även frivilliga medlemmar som kan hjälpa till att sitta ungefär 2 timmar per person. En del av insamlingen går till föreningen för verksamhet.

Är du intresserad av att hjälpa till, anmäla er till e-post info@dova.fi senast den 17.3 eller på plats hos finlandssvenska teckenspråkiga rfs årsmöte på samma dag.