Medlemsträff 11.5 och extra årsmöte

Finlandssvenska teckenspråkiga rfs medlemsträff 11.5 kl 12-16

Vi börjar med extra årsmöte (kl 13-14.30).

Vi har också gäst Hanna Lindberg, forskare historiskt om finlandssvenska dövas rättigheter. FST bjuder på Mors-dag tårta!

Hjärtligt välkommen