Medlemsträff 16.1.2016

Medlemsträff lördag den 16 januari 2016, klockan 12.00 – 16.00.

Plats: Finlandssvenska teckenspråkiga rfs lokal, tilkgatan 7, helsingfors

Tema: Verksamhet för 2016 och diskussion om föreningens framtid. Kom med och ge din åsikt.

Ta med lotterisaker.

Hjärtligt välkommen!