Medlemsträff 18.2

Medlemsträff ordnas nästa gång Lördag den 18 februari kl 12.00-16.00
Plats: Finlandssvenska teckenspråkiga rfs lokal, Tilkgatan 7, Helsingfors

Tema: Rapport från teckenspråksdagen och information om kommande årsmöte. Styrelsen informerar också om verksamhet och lokalens situation.

Ta med lotterisaker och glatt humör.

Varmt välkomna och ses på lördag!