Medlemsträff 19.9

Medlemsträff lördag den 19 september, klockan 12.00 – 16.00.
Plats: Finlandssvenska teckenspråkiga rfs lokal, tilkgatan 7, helsingfors

Tema: Internationella dövas vecka och FPA tolktjänsten. Kaisa Alanne och Satu Siltaloppi kommer som gäster till föreningens medlemsträff.

Hjärtligt välkommen!