Medlemsträff 20.2.2016

Medlemsträff lördag den 20 januari 2016, klockan 12.00 – 17.00.

Plats: Finlandssvenska teckenspråkiga rfs lokal, tilkgatan 7, helsingfors

Tema: Föreningens framtid och styrelsen berättar om deras arbetsuppgifter för kommande tiden.

Ta med lotterisaker.

Hjärtligt välkommen!