Medlemsträff 20.2.2016 – Information från styrelse

Janne Kankkonen berättar om aktuell situation i föreningen Finlandssvenska teckenspråkiga r.f.

Årsmöte hålls 9.4 i Seinäjoki dövförening. Mer material inför årsmöte och frågor om verksamhetsplan eller bokslut kan man få göra nästa medlemsträff den 19.3.

Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. kommer hålla möten på olika platser framöver. Mer information kommer ges senare hur programmet blir och på vilka platser.

Finlands Dövas Förbund ska stöda och arbeta också för finlandssvenskt teckenspråk, och ge service till finlandssvenska döva medlemmar. Vi skall följa upp och påminna till Förbundet och de som jobbar där att de har ansvar för detta.