Medlemsträff 24.1

Medlemsträff
Lördag den 24 januari, kl 12-16
Plats Finlandssvenska teckenspråkiga rfs lokal, Tilkgatan 7

Program:
Finlands Dövas Förbunds föreningsinstruktör Tiina Hedrén kommer och berättar om kurser och hur man ansöker till kurserna.

Preliminär kommande medlemsträffar är 21.2, 21.3, 25.4 och 23.5