Medlemsträff 24.10

Medlemsträff lördag den 24 oktober, klockan 13.00 – 17.00. (OBS, i video sägs det kl 12.00 – 16.00, det är felaktigt)
Plats: Finlandssvenska teckenspråkiga rfs lokal, tilkgatan 7, helsingfors

Tema: Styrelsen kommer att berätta om vad som har gjort hittils och vad de har planerar för framtiden. Dessutom firar vi även teckenekos 10 årsjubileum.

Hjärtligt välkommen!