Medlemsträff 25.4 och blogg

Medlemsträff lördag 25.4 klockan 12.00 – 16.00 i Finlandssvenska teckenspråkiga rfs lokal.
Tema: En gäst kommer och berättar om dövas historia och planer att grunda dövas historia förening.

Kultur för alla har skrivit en blogg om ”den sista blomman” med deras upplevelse av teaterpjäs.
Deras blogg kan hittas på http://bit.ly/dsbblog