Medlemsträff 30.5

Medlemsträff lördag den 30 maj, klockan 12.00 – 15.00.
Plats: Finlandssvenska teckenspråkiga rfs lokal, tilkgatan 7, helsingfors

Tema: Vi diskuterar om de olika ämne som ska tas upp på Finlands Dövas Förbunds förbundsmöte i juni.

Föreningen föreslår Lena Wenman som motkandidat till Finlands Dövas Förbunds styrelse som ska behandlas under förbundsmöte.