Medlemsträff lördag 23.9

Tema: utbytesstuderandes erfarenheter

Jarl Hanhikoski och Elin Westerlund berättar om deras erfarenhet som utbytesstudent i annat land.

Vi öppnar kl. 12.00 – 16.00.
Plats: Finlandssvenska teckenspråkiga rf lokal på Tilkgatan 7 i Helsingfors

Kommer finnas kaffeförsäljning.
Vi ordnar också lotteri – ta med någon sak för bidrag.

Välkomna!