Medlemsträff med LIVS-projekt

Medlemsträff Lördag den 14 januari kl 12.00-16.00
Plats: Finlandssvenska teckenspråkiga rfs lokal, Tilkgatan 7, Helsingfors

Tema: LIVS-projekt är på plats och träffar er och diskuterar om finlandssvenskt teckenspråk.

Kaffeförsäljning finns, ta med lotterisaker

Hjärtligt välkomna och ses på lördag den 14 Januari.