Medlemsträff november

Medlemsträff Lördag den 19 november kl 12.00-16.00
Plats: Finlandssvenska teckenspråkiga rfs lokal, Tilkgatan 7, Helsingfors

Tema: Döv/teckenspråkiga i internationella nivå. Magdalena Kintopf-Huuhka ska också berätta om sin resa till EU-parlamentet för seminarium.

Kaffeförsäljning finns, ta med lotterisaker

Hjärtligt välkomna och ses på lördag den 19 november!