Medlemsträff och teckenspråksdagen

Medlemsträff lördag den 21 februari, kl 12.00 – 16.00 i Tilkgatan 7.
Program: Styrelsen informerar om verksamhet och kommande händelser.

Teckenspråksdagen den 12 februari i riksdagen.
Seminarium är fullsatt. Finlands Dövas Förbund sänder från seminarium på webben klockan 10.00 – 13.00.
Adressen är: www.kuurojenliitto.fi/nettitv