Medlemsträff med Raili Ojala-Signell

Det var en kall januari lördag och snö ute, men ändå var cirka 15 medlemmar på plats i Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. lokal i Helsingfors.

Det var trevligt träffas och önska varandra Gott nytt år, dricka varmt kaffe och höra lite nyheter som bland annat föreningens ordförande Magdalena Kintopf-Huuhka berättade litet om kommande händelser i föreningen och i Dövas Förbund. Raili Ojala-Signell presenterade sedan sin bok som hon fått översatt till svenska. Hon berättar i boken om sin uppväxt och arbete bland döva. Raili är själv hörande barn till döva föräldrar Boken "Själv tecknade jag min väg"(CODA-barn) och har varit med om många både roliga och konstiga saker som hon skriver om. Liisa Halkosaari som är lektor på HUMAK var näst på tur att berätta för medlemmarna om arbete med projekt för insamling av Finlandssvenskt teckenspråk, samt planering för utbildning till teckenspråkslärare. Janne Kankkonen är ny anställd projektkoordinator för detta arbete. Janne kunde inte själv vara närvarande just denna dag, därför var Liisa på plats. Janne kommer senare under våren att berätta mer om sitt arbete.

Vi hade också diskussioner om kurs för medlemmar, och om Teckenspråkets dag 12 februari i Finlandiahuset. Medlemsträffen fortsatte med mer kaffe, små prat runt bordet och sedan lite lotteri som avslutning.  Det var lite roligt då vi hade två trevliga unga män på besök från Sankt Petersburg under vår medlemsträff, de uppskattade att vara med oss finlandssvenska döva och att se hur vi gör med olika program under träffen.

Skribent och filmare: Lena Wenman