z

Ordförandens nyårshälsning

Hoppas att ni har haft bra året. Nu närmar det till årsskifte år 2021. 
 
Först gör vi en tillbakablick på år 2020 och hur det har gått.
Vid sluten av september jag valde till ordförande. Jag blev glad och känner kul att komma tillbaka till föreningen efter lång paus. Det betyder att jag bara hunnit fyra månader på FST. 
 
Under de senaste fyra månader har verksamhet och händelser har varit ganska lugn, för det mesta har verksamhet flyttat ut till digitala plattformar som ni säkert har märkt. Bland annat direktsända eller olika händelser på nätet samt använde mest zoom för styrelsemöte. 

Zoom, vad är det? Det är ett program som ger möjligheter till distanskontakt och vi tycker om det eftersom vi kan börja använda distanskontakt på medlemsträff så dom andra som bor utanför, t.ex Österbotten kan delta och prata med dom som finns på platsen.  

Men är det bästa sättet? Nej, det tycker jag inte, vi behöver även träffa fysiskt för att umgås och använda våra eget språk och kontakta. Ser fram emot detta till år 2021.

Under 2020 har även dykt upp några positiva saker, bland annat justitieministeriet har inrättat delegation för teckenspråksärenden, vi kommer att följa och bevaka med dem. Undervisnings- och kulturministeriet har meddelat att dom ger uppdrag till både Jyväskylä universitet och Helsingfors Universitet att ansvara för forskning i finlandssvenskt teckenspråk.

Sammanfattningsvis har år 2020 varit bra år, även om verksamhet har varit ganska lugnt, troligen kommer 2021 även fortsätta att vara ganska lugn år, vi följer rekommendation som finns och anpassar oss efter det. Kan hända att några av evenemang måste ställas in, eller flyttas till nytt datum. Vi håller er informerad på våra kanaler.

Nu har dövas bladet nr 3 skickat ut, vissa av er har redan fått, medan vissa fortfarande väntar på den. vissa som har fått redan, vissa inte. På sista sidan i bladet finns information om olika evenemang för år 2021.

Jag hoppas att det blir ett bra år med många träffar och inte behöva ställa in evenemangen som kommer.

Vi i styrelsen önskar er ett riktigt gott nytt år 2021!