Presentation av Ellen Wenman

Hej alla!

Jag heter Ellen Wenman och jobbar som kontorsassistent på Finlandssvenska Teckenspråkiga. Min första arbetsdag var den 15:de april, jag jobbar på FST över hela sommaren, och min sista arbetsdag är den 30:de augusti.

Vad jobbar jag med här på kontoret?

Som kontorsassistent har jag många olika uppgifter. Jag hjälper till exempel verksamhetsledaren med att skriva ansökningar samt redovisningar. Jag följer med på styrelsemöten och skriver protokoll. Jag planerar bland annat Ålands sommarträffen och teckenspråkskurser på våren och hösten. Jag informerar även på Facebook och e-post.

Om ni har frågor eller vill kontakta mig, kan ni skicka e-post till: ellen.wenman@dova.fi.

Ha en riktigt trevlig sommar!