Presentation av styrelse

Finlandssvenska teckenspråkiga rfs styrelse medlemmar presenterar sig.

De berättar om vem de är, var de bor, vilken titel de har samt vad är deras ansvarsområde inom styrelse.