Presentation av styrelsemedlemmar

Finlandssvenska teckenspråkiga rfs styrelsemedlemmar presenterar sig.

De presenterar vem de är, var de bor och deras uppgifter inom styrelse och vissa berättar också om hjärtefrågor som de har.

Finlandssvenska teckenspråkiga rfs webbsida finns på www.dova.fi