Projekt hallå – Teckna hej! – Slutseminarium

Projekt hallå – Teckna hej! har pågått 2018 – 2021.

Cecilia Hanhikoski presenterar slutseminarium med gäst från kulturfonden Anna Wilhelmsson och styrgruppen Magdalena Kintopf-Huuhka och Annika Aalto.