Rapport från årsmöte

Information om årsmötet 17 mars 2017

Fredagen den 17.e mars ordnade Finlandssvenska teckenspråkiga rf årsmöte, en del av den genomfördes. De punkter som behandlades på årsmötet var: verksamhetsberättelse 2016, verksamhetsplan och budget 2018, förslag till stadgeändring och val av ny styrelse.

Punkter som berör bokslut 2016, revisorsutlåtande och ansvarsfrihet för gamla styrelsen flyttas fram och behandlas 22 april 2017 på extra årsmöte.

Nya styrelsen som valdes:
Lena Wenman blev ordförande, tillfyllnadsval på 1 år
Julia Småroos- Hirvelä, har 1 år kvar
Robin Hänninen, valdes på ny period på 2 år
Maja Andersson, nyval 2 år
Elin Westerlund, tillfyllnadsval på 1 år

Magdalena Kintopf-Huuhka slutade som ordförande eftersom hon byter roll och börjar jobba hos föreningen som verksamhetsledare.

Styrelsen ska göra en presentation av sig själva och deras ansvarsområden när de har haft sitt konstituerande möte.

Den 22 april har vi medlemsträff och extra årsmöte, medlemmar och övriga är välkomna!