Rapport från förbundsmöte

Finlandssvenska teckenspråkiga rf rapporterar från Finlands Dövas Förbunds förbundsmöte.

Magdalena Kintopf-Huuhka och Robin Hänninen representerade från Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. till förbundsmöte.

I förbundsmöte tog upp bland annat ekonomiska rapport, den 12 februari blir flaggdag i Helsingfors, stadgeändring och styrelseval.