Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. föreslås få AK-understöd

Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. föreslås få AK-understöd.

Föreningen Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. har fått besked om att deras ansökan om understöd för teckenspråkiga finlandssvenskar i åldern 50 – uppåt har beviljats av penningautomatverksamheten RAY. Gruppen av äldre teckenspråkiga finlandssvenskar är i riskzonen för utslagning i och med att information och service ej är anpassade för deras behov.

Ansökan omfattar även följande mål: att sträva efter att bevara det finlandssvenska teckenspråket i samarbete med andra aktörer, att utöka föreningens verksamhet regionalt så den bättre når medlemmar bosatta runt om i hela Svenskfinland, att satsa på att informera om finlandssvenskt teckenspråk och att informera om språkanvändarnas behov till olika serviceproducenter i samhället. Ytterligare ett mål är att se till att produktionen av information på finlandssvenskt teckenspråk utökas.

Ordförande Magdalena Kintopf-Huuhka meddelar att alla i styrelsen är mycket glada över det positiva förhandsbeskedet om understöd. Föreningen har under år 2016 varit tvungen att justera sin verksamhet och sina prioriteringar efter det avslag de fick ifjol. Avslaget gjorde bland annat att föreningen inte haft möjlighet att bevaka medlemmarnas rättigheter i tillräcklig utsträckning. Nu, i och med det positiva beskedet om understöd, är föreningen mycket tacksam för att åter få möjlighet att bevaka olika frågor som berör teckenspråkiga finlandssvenskar.

Detta ser föreningen fram emot att göra tillsammans med olika samarbetspartner.

Vi ser fram emot 2017 som redan visar på ljusare tider för Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. !

RAYs förslag till utdelning för föreningen: http://avustukset.ray.fi/sv-se/jarjesto/5703

 

Mer information kan ni få av
ordförande Magdalena Kintopf-Huuhka, epost: magdalena.kintopf-huuhka@dova.fi
eller
styrelsemedlem, kassör Lena Wenman, epost: lena.wenman@dova.fi