Renovering i kansliet

Finlandssvenska teckenspråkiga rf renoverar sin lokal i Tilkgatan.

Föreningen har börjat städa och renoverar lokalen, renovering pågår under våren-sommaren.
Vi öppnar igen till augusti.

Medlemsträffar och andra evenemang ordnar vi på andra platser.

Vi informerar mer här på teckeneko och facebook.