Representation till diskussionsdagar

Finlands Dövas Förbund ordnar diskussionsdagar den 3-4 mars i Tammerfors.

Tema är föreningspolitiska programmet – språkpolitiska program och förberedelse till förbundsmöte.

På fredag eftermiddag arrangeras det guidning i arbetsmuseet Werstas, innan samvaro i Tammerfors dövas föreningen och på lördagen är det diskussionsdagar.

Enligt beslut från fjolårets årsmöte för Finlandssvenska teckenspråkiga beslöt medlemmar att skicka en styrelserepresentant och en medlem till Finlands dövas förbunds diskussionsdagar och förbundsmöte. Nu söker vi en medlem som vill representera Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. Vi kommer att välja två medlemmar där en är reserv. Vi står för kostnaden för resan, kost och logi i Tammerfors för den som representerar föreningen.

Vi önskar att ni som ansöker är beredd att delta med på både diskussionsdagar den 3-4  mars i Tammerfors och förbundsmöte i juni månaden i Helsingfors. Den som blir valda bör vara beredd att även ta bilder och sen informerar vid medlemsträff och inspela en kort videoinformation till teckeneko och Facebook. Det görs tillsammans med styrelsemedlem som representerar.

Ansökan görs genom att skicka in en video och kort text, eller bara text till oss. Berätta om dig själv och motivera varför du vill representera för föreningen.

Ansökan skickas senast 3.2 till:
Whatsapp nummer: 045-183 54 50
E-post: info@dova.fi