Sommarstängt

Finlandssvenska teckenspråkiga rfs kansli har sommarstängt under juli och öppnar åter till augusti.

Ni kan skicka e-post till styrelse med fornamn.efternamn@dova.fi, vi svarar inte lika snabbt.

Ordförande Magdalena Kintopf-Huuhka har moderskapsledighet fram till i början av september, ni kan kontakta Robin Hänninen eller Janne Kankkonen under tiden.

Nästa medlemsträff ordnas den 23 augusti, vi återkommer med information under augusti.

Trevlig sommar till er alla!