Språkmentorverksamhet

Kort information och nedan finns längre text från video:

Vi söker intresserade mentorer, finlandssvenska teckenspråkiga döva.
Mentor = ska träffa LIVS3 studerande för att använda teckenspråk.
Träffar är 1 gång i veckan eller varannan vecka.
Kan vara videosamtal, träff på kafé eller utepromenad.
Syfte tillsammans använda finlandssvenskt teckenspråk – studeranden får utvecklas.
Magdalena Kintopf-Huuhka och Brita Peura ansvarar samt ger stöd och kontakt.

Första träff söndag 25.9 i Borgå, Brita leder program om dövskolan.
Träffar sedan fortsätta till dec 2022/januari 2023.
Mentor kan få reseersättning.

Frågor eller vill anmäla intresse som mentor senast onsdag 14.9 till Magdalena.
Epost: magdalena.kintopf-huuhka@dova.fi
Mobil: 045 1835450

***

Längre text:

Under våren startade verksamheten med att planera för språkmentorverksamheten. Började med att undersöka olika språkmodeller för att se vilken skulle tex passa teckenspråkiga. Där teckenspråket kan föras över till kommande generationer. Även för personer som är intresserade av teckenspråket.


Nu under hösten startar den andra delen som pågår till december 2022 – januari 2023. Vi söker mentorer, finlandssvenska teckenspråkiga döva.
Syftet med verksamheten är att mentorer kommer att få ett par studeranden från LIVS3 som ska träffas, kommunicera och använda finlandssvenskt teckenspråk.
Träffar kan ske via videosamtal eller fysisk träff i kafé eller ta promenad utomhus.
Vi kommer ge förslag på vad kan göra samt teman att diskutera.
Träffarna sker en gång i veckan eller varannan vecka, dagtid, kvällstid eller veckoslut och detta är något som mentor kan komma överens med studerande.

Syftet är att studerande får stöd att utveckla sitt teckenspråk, hur uttrycka sig och nya tecken. Om det kommer nya okända tecken kan tillsammans diskutera. Att helt enkelt använda finlandssvenskt teckenspråk, eftersom det idag finns inte många platser att träffas och teckna med varandra.

Magdalena Kintopf-Huuhka och Brita Peura stödjer också mentorerna i verksamheten.
Plan finns också en gemensam träff under hösten där alla får träffas och umgås.

Första träffen sker i Borgå, 25.9 vid dövskolan där Brita Peura leder träffen. Syfte att ni får träffas och umgås.
Vi kommer att planera in grupper för passande mentor med studeranden som sedan kan fortsätta sina kontakter.

Mentorer får stöd av oss samt om långa resor krävs, reseersättning.
Får ta kontakt med Magdalena om har frågor.

Intresseanmälan senast onsdag 14.9 till Magdalena, se kontaktuppgifter i korta informationen.

Ni måste inte vara expert i språket, utan ha intresse för att träffa nya människor och använda det finlandssvenska teckenspråket 😊