Språkplan

Språkplan – presentation om dess syfte och innehåll

Språkplanens första version gjordes år 2012 och har uppdaterats genom åren, nu har vi version 7 som uppdaterades senast hösten 2017. Därför är det nu dags att uppdatera till en ny version av Språkplanen och här behöver vi er hjälp.

Språkplanens syfte är att fungera som stöd både för föreningens styrelse, anställda och medlemmar och för samarbetspartners även andra som är intresserade av att främja det finlandssvenska teckenspråket.

Videon berättar kort om innehållet i Språkplanen som ni kan läsa mer i dokumentet, länk: KOMMER SNART
Den korta sammanfattningen av Språkplanen följer sida för sida, så du kan pausa och läsa mer i dokumentet.

Som ni ser i Språkplanen och från videons korta sammanfattning är Språkplanen ett bra verktyg, den täcker olika områden och teman men för att den ska fungera ännu bättre behöver vi Er hjälp.

Vad tycker Du saknas i Språkplanen och bör tas upp?
Vad tycker Du att Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. och samarbetspartners ska arbeta för?

Om det är svårt att komma på konkreta idéer så tips:

Föreställ dig du hittar en kanna och det dyker upp en ande som ger dig tre (3) önskningar.

Du får önska dig tre saker som har med finlandssvenskt teckenspråk att göra, vadsomhelst. Vad skulle Du då önska dig?

Skicka dina önskningar/förslag till oss.
E-post: info@dova.fi

Kan skicka textmeddelande eller video till mobil: 045 1835 450

Du är välkommen att ringa till Magdalena också om har frågor eller vill prata om Språkplanen.

Ta chansen att påverka hur föreningen kan arbeta framåt och det finlandssvenska teckenspråket bli stark!