Information om 15 års jubileum

Nu närmar det sig november, finlandssvenska teckenspråkiga r.f. firar 15 års jubileum i samband med svenska teckenspråksdagen.

Ni kan boka datum den 18 november att fira 15 års jubileum i Tammerfors.

Vi informerar mera till augusti.