Stea understöd 2022

Föreningen Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. har fått understöd från STEA med start 2017 för verksamheten, vi har gjort ansökning varje år. Nästa år ändras system att vi får beslut 1 år i taget och det innebär att ansökningarna görs också årsvis samt får beslut.

STEA har i december rekommenderat att FST får understöd för år 2022, innebär att en del av verksamheten kan fortsätta. Giltiga beslut kommer januari – februari 2022.

Med beslutet innebär att tematräffar för seniorer fortsätter samt finns verksamhetsledare på plats, en del av verksamheten begränsas mer till styrelsens ansvar.

Mer om föreningens verksamhet berättar vi nästa år.

Nu jag vill önska er fridfull o God jul.