Styrelse – Du intresserad?

Har du funderat på att vara aktiv i någon förening eller styrelse?
Prova hur sköta styrelsemedlems rollen samt ordna verksamhet för föreningens medlemmar?

Nu har du chansen att komma med!

Lördag 9 april har FST sitt årsmöte och det kommer ordnas styrelseval. Platser som finns är ordförande på 2 år samt 2 platser som styrelsemedlem på 2 år.

Vad innebär att vara ordförande?
Då är du huvudansvarig för styrelsen och har nära kontakt med verksamhetsledaren. Har visst arbetsgivaransvar samt sammankallar till möten. Följer upp olika beslut och genomför det som är anknutet till rollen.

Vad gör man som styrelsemedlem?
Styrelsemedlemmar kan välja ansvarsområde vad som intresserar en, vara kassör, sekreterare eller vice ordförande. Sedan finns olika områden om vill lägga fokus på barn och unga eller kultur. Styrelsemedlemmen stödjer ordförandes arbete samt genomför egna uppgifter.

Mandatperioden är på 2 år, om jag bara vill sitta 1 år?
Det är möjligt att till nästa årsmöte meddela att man vill avgå, skälen kan vara flera. Är inte helt obligatoriskt att sitta i 2 år även om vi rekommenderar så.

Vi inom FST samarbetar mycket med varandra, styrelsen ser till att tillsammans komma överens om verksamhet som ska genomföras. Beslut tas gemensamt. Vi lär varandra och har handledningsguider att följa. Styrelsemedlemmar har även rätt till arvode för möten samt reseersättning.

Vill du veta mer?
Eller vill du bli en del i styrelsen?

 Ta kontakt med oss!