Styrelsens arbete och roller

Information om styrelsens arbete och roller

Föreningens styrelse har 5 personer, därav en ordförande och fyra styrelsemedlemmar. Det är vanligt att övriga styrelsemedlemmar har roller: vice ordförande, sekreterare, kassör och styrelsemedlem. På årsmötet väljs ordförande av medlemmar, övriga roller bestäms på konstituerande möte som är styrelsens första möte efter årsmötet.

Styrelsens uppgift

Styrelsens ansvar är att se till att föreningens verksamhet, att medlemmar får medlemsräkning, medlemstidning och att medlemsträffar ordnas.
Styrelsen har även ansvar för föreningens ekonomi med budget planering och fondansökningar. Föreningen fungerar också som expert i ärenden som är kopplade till finlandssvenskt teckenspråk och finlandssvenska teckenspråkiga.

Styrelsemedlemmars ansvar är också att representera föreningen vid olika seminarier som ordnas och vid Finlands dövas förbunds evenemang.

Vid kommande årsmöte 9.4.2016 är det tre (3) personers tur att avgå. På årsmötet ska ordförande och två styrelsemedlemmar väljas.

Är du intresserad av styrelsens arbete och vill veta mer?
Kontakta oss gärna – du kan kontakta oss via epost: info@dova.fi och via sms: 045-183 54 50