Suomi.fi – Enkät om sidor på teckenspråk

Suomi.fi översätter nya sidor – frågeenkät.

Suomi.fi är samlingssida med olika information kring service som erbjuds av samhället. Suomi.fi erbjuder information på olika språk, finlandssvenskt teckenspråk och finskt teckenspråk finns också.

Nu har Suomi.fi uppdaterat nya sidor och de planerar att översätta en del information till teckenspråk, behöver er hjälp med att välja vilka ämnen som ska översättas.

Frågeenkäten är på en sida och där finns det olika ämnen presenterade, ni får välja mellan 1-5 teman som ni önskar bli översatta till finlandssvenskt teckenspråk. (Då ska ni besvara enkäten på svenska).
Ni kan klicka i rutorna och skicka in.

Senast dag att svara på enkäten är fredag 27.10.

Mer information om Suomi.fi hittar ni på denna länk, information finns på skriven svenska och finskt teckenspråk: http://www.kuurojenliitto.fi/sv/ajankohtaista/uutiset/suomifi-fornyar-sig

Ta denna fina möjlighet att påverka vilka sidor ska bli översatta till finlandssvenskt teckenspråk!