Svenska teckenspråksdagens hälsning

Finlandssvenska teckenspråkiga rf ordnade svenska teckenspråksdagen den 12 november. I video samlas olika finlandssvenska personer som gör hälsningar till alla finlandssvenskar som firar svenska teckenspråksdagen.