Teckeneko situation

Många har märkt att teckeneko och de andra webbsidor har varit nere under en period nyligen. Det berodde på tekniska problem och nu är det åtgärdat.

Alla sidorna inklusive teckeneko.fi fungerar på som vanligt.

Vi fortsätter att publicera videomaterial på teckenspråk framöver.