Teckenspråkslag och liten gest

Finlandssvenska teckenspråkiga rf berättar om teckenspråkslag, dessutom justitieministeriet har grundat arbetsgruppen som ska utreda teckenspråkets situation. Föreningen är med i arbetsgruppen.

Liten gest – valinsamling
Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. deltar med i liten gest för första gång.
Vill du ställa upp och hjälpa till att samla in pengar?
Insamling sker den 19 april kl 9-20 och platsen är daghemmet i tammerlund, mellan Hertonäs gård och Kasberget.

Meddela din intresse till:
E-post: info@dova.fi
SMS: 045-183 54 50
Eller meddela på medlemsträffen den 21.3