Temadag på finlandssvenskt teckenspråk i Vasa 27.4

Program i Vasa 27.4.2019  

Humaks Livs 2 -utbildning för tolkar och föreningen Finlandssvenska teckenspråkiga r.f. ordnar tillsammans en temadag på finlandssvenskt teckenspråk i Vasa 27.4.  

På förmiddagen ska Tomas Hedberg berätta om teckenspråket ur ett historiskt perspektiv. Hur tecken för olika traditioner har utvecklats och andra spännande fakta. Livs 2 -utbildningen bjuder på lunch till personer som anmält sig på förhand.  

Under eftermiddagen har vi trevligt tillsammans med tecken-aktiviteter under ledning av “Teckna Hej!”- projektarbetare Maja Andersson.  

Program: 
9.00-11.30 Tomas Hedberg föreläsning om teckenspråk historik och hur tecken bildats 
11.30-12.30 Lunch 
12.30-15.00 Gruppaktivitet med tecken-tema, gruppdiskussion 
15.00 Kaffe 

Plats: Vasa stads bibliotek, Biblioteksgatan 13, 65100 Vasa 
 
Anmäl dig senast onsdag 17.4 till Cecilia Hanhikoski (cecilia.hanhikoski@dova.fi). Berätta om du har special kost och om du behöver hjälp med skjuts inom Österbotten området. 

Vi ses i Vasa 🙂