Tematräffar för äldre teckenspråkiga finlandssvenskar

Tematräffar våren 2019 

På våren skall FST ordna 4 tematräffar för äldre teckenspråkiga finlandssvenskar (+50). Träffarna ordnas på varierade platser i Nyland. De har olika temaprogram. 

Tisdag 23.4  
”E-tjänster”:  Heli Mikkola och David Barber från Dövas förbund berättar och lär ut tips. Plats; Tilkgatan 7, Helsingfors 
 
Tisdag 7.5  
“Hur jag tar hand om eget välbefinnande”: Maria Kursi från Dövas servicestiftelse leder programmet. Plats;  Seurahovi hotel, Fredsgatan 27, Borgå   
 
Tisdag 21.5  
“Idrott och är det för sent att börja träning?”: Nelli-Sofia Tarvajärvi från Finlands Dövas Idrottsförbund coachar oss hur vi kan komma igång med motion. Plats; Tilkgatan 7, Helsingfors 
 
Tisdag 4.6  
Utflykt till Åvik: Vi får pysslar med Sari Kekkonen och träffar andra döva där. Vi äter också lunch i Åvik. 

Programmen startar kl. 9.00 och slutar kl. 11.30. Där ingår föreläsning, olika aktiviteter som till exempel sträcka på kroppen, hjärngymnastik och fika med fritt prat tillsammans.  

OBS: Åvik utflyktsdag, då är det program i Åvik kl. 9.00-12.30. Det ingår också lunch i Åvik.  
 
Träffar är gratis till deltagare. Du kan få reseersättning om du bor utför huvudstadsregionen (23.4 och 21.5) eller utanför Borgå (7.5). Den egna kostnaden är 7e/träff (följer kollektiv trafikpris).  Utflykt till Åvik kostar 10e/person, då ingår resa till Åvik och lunch i Åvik.  

Om du behöver skjuts, ordnar vi samåkning med en person som hämtar dig hemifrån. Denna service kostar 7e/träff. Kontakta Cecilia (cecilia.hanhikoski@dova.fi) om skjuts minst 5 dagar före varje träff.  

Anmäl dig gärna också senast 5 dagar före varje träff till Cecilia Hanhikoski. 

Vi ses på träffarna 🙂