Tematräffar för äldre teckenspråkiga finlandssvenskar

Tematräffar hösten 2019  

På hösten skall FST ordna 3 tematräffar för äldre teckenspråkiga finlandssvenskar (+50). Träffarna ordnas i Nyland. De har olika temaprogram.  

Tisdag 1.10
“Övergripande välbefinnande och motion” Nelli-Sofia Tarvajärvi från Finlands Dövas Idrottsförbund och Maria Kursi från Dövas servicestiftelse 
Plats; Tilkgatan 7, Helsingfors  
 
Tisdag 5.11   
“Gardera dig för ålderdomen och vilka saker vi bra tänka på” Maria Kursi från Dövas servicestiftelse och Matilda Marjatta Ålder clown föreställning  
Plats; Ljusa huset, Ilkkavägen 4, Helsingfors     
 
Tisdag 3.12   
“Näringslära och vad vi behöver kommer ihåg med maten” Nanna Venøbo Kostvejleder 
Plats; i huvudstad regional, information senare   

Programmen startar kl. 10.00 och slutar kl. 15.00. Där ingår föreläsning, olika aktiviteter, lunch och fika med fritt prat tillsammans.   
 
Träffar är gratis till deltagare. Du kan få reseersättning om du bor utför huvudstadsregionen. Den egna kostnaden är 5e/träff (följer kollektiv trafikpris).   

Om du behöver skjuts, ordnar vi samåkning med en person som hämtar dig hemifrån. Denna service kostar 5e/träff. Kontakta Cecilia (cecilia.hanhikoski@dova.fi) om skjuts minst 5 dagar före varje träff.   

Anmäl dig gärna också senast 5 dagar före varje träff till Cecilia Hanhikoski. Och meddela samtidigt om special kost eller mat allergi.  

Vi ses på träffarna 

Med stöd av veikkaus intäkter