Information om FPA tolkservice upphandlingen

Information om FPA tolkservice- resultat av upphandlingen

FPA offentliggjorde resultatet från konkurrensutsättning för tolkservicen som gjordes i våras, informationen publicerades 19.9. I den första informationen finns det över 450 teckenspråkstolkar och 120 tolkföretag som förslag till nya samarbetsavtal from 2018.

Upphandlingen visade att det finns brist på tolkar i Österbotten, östra Finland och finlandssvenska teckenspråkstolkar, tilläggsupphandling för dessa tre områden ska starta efter bevärstiden.

Samtidigt som informationen offentliggjordes startade bevärstiden vilket innebär att de tolkföretag som inte är nöjda med resultatet får komma in med besvär till FPA.
Efter dessa två veckor får vi tydligare reslutat gällande antal tolkar, vilka tolkföretag och hur situationen är. De nya samarbetsavtalen ska skrivas under i början av novmeber, FPA ordnar dessa med de tolkföretag och tolkar som jobbar från 2018.

FPA har meddelat att de garanterar tolkkvalité och att de uppmärksammat olika behov. Flera organisationer har meddelat sin oro redan tidigt i våras, kunder och även spörsmål i riksdagen har tagit upp oro gällande tolksituationen och upphandlingen av den.

Finlands dövas förbund verksamhetschef Markku Jokinen och förbundets sakkunnig Marika Rönnberg har också uttryckt sina funderingar och oro kring resultatet, för hur tolkservicens kvalité kommer att genomföras.

Länk till Markku Jokinens video (finskt teckenspråk): Finlands Dövas Förbunds utlåtande
Länk till Marika Rönnbergs video (finskt teckenspråk): Finlands Dövas Förbunds information om upphandlingen

FPA har publicerat information på svenska, finska och finskt teckenspråk.
Länk till svenska sidan gällande tolkservice: FPAs information om resultat av upphandling
Länk till finska sidan med finskt teckenspråk: FPAs information om resultat av upphandling på teckenspråk

 

Vad sker framöver?

På onsdag 4.10 ordnas det en informationstillfälle av FPA gällande tolkservice från år 2018, organisationer och kunder är välkomna.  Länk till anmälan finns här (anmälan är på finska):
På plats finns det möjlighet att ställa frågor.
Om du får förhinder och inte kan delta så kan du följa informationstillfället via webben, direktsändning. Vi väntar ännu på information kring detta.

Jag, Magdalena, ska representera föreningen Finlandssvenska teckenspråkiga rf så om ni har frågor eller meddelanden som ni vill jag ska framföra så kan ni ta kontakt med mig.
Epost: magdalena.kintopf-huuhka@dova.fi
SMS/whatsapp video: 045-183 54 50

Vi från föreningen bevakar vad som händer, vi är också lite oroliga för att saknas resurser inom finlandssvenska teckenspråksområdet och i Österbotten. Vi vet inte heller klart hur resurser är fördelade och hur det fungerar med tolkningsspråken. Vi försöker få svar på våra frågor och informerar mer när vi vet mer.

Vår önskan är att FPA uppmärksammar allas behov, att de lyssnar på oss kunder och tolkar eftersom det är vi som använder teckenspråket varje dag i olika sammanhang!